Điều khoản sử dụng tại Canh rẻ thì mua

canhrethimua.com bằng cách truy cập vào website này, bạn đã đồng ý chỉ được quyèn xem, click vào các liên kết giới thiệu. Ngoài các hành động trên gây ảnh hưởng xấu (thiệt hại ít hoặc nhiều) đến website chúng tôi và bị phát hiện. Chúng tôi sẽ tố cáo đến cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi bạn đang cứ trú để xử lý đúng luật.