Chính sách bảo mật của Canh rẻ thì mua

canhrethimua.com không lấy bất cứ thông tin nào của người dùng nên người sử dụng sẽ không lo đánh mất bất cứ dữ liệu gì. Nhưng bất cứ liên kết nào bạn truy cập theo sự liên kết từ website thì chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về cách thông tin đính kèm trước đó, ngoài ra các thông tin mà bạn cung cấp cho các đối tác liên kết đó, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.